Tulpen

De grootste teelt binnen het bedrijf is die van de tulp. Onze teelt omvat ongeveer 25 verschillende cultivars, waarvan een grote oppervlakte uit Darwin Hybride bestaat. Deze tulpen worden veel gebruikt voor landscape in onder andere China en Noord Amerika. Ook worden er diverse triumf cultivars geteeld, die ook voornamelijk voor de broeierij in China en Noord Amerika zijn bestemd. Tenslotte worden er nog een paar “good old” Fosteriana cultivars geteeld. Deze gaan veelal naar de “echte “droogverkoop, dus consumentenverkoop over de hele wereld.

Noordwijk, Beeklaan. april 2020